Monday, 3 December 2012

bodo geliyor!


Seda, literatürde multi-talented olarak açıklanan insanlara ideal bir örnek. Kariyer seçimi ise ne yazık ki zamansal anlamda kendisini sıkboğaz etmekte ve "üretim kapasitesi"ni olumsuz yönde oldukça ağır şekilde etkilemekte. Ama Seda'ya dair beni asıl hayran bırakan sanatsal yeteneği değil, karşı karşıya kaldığı zamansızlık, yorgunluk ve yoğunluğa rağmen, yine de üretebilme becerisi...İlham verici.  

No comments:

Post a Comment