Thursday, 19 January 2012

Görsel Kültür ve İdeoloji - Atölye Çalışması

Bir tür "göster - anlat" dersiydi, 
ben de yepyeni eski oyuncaklarımın neler yapabildiğini gösterdim - anlattım.

No comments:

Post a Comment